Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farní pouť 2009

1.5.2009 se konala osmá farní pouť. Postupně jsme se zastavili na těchto místech: KŘEMEŠNÍK- ŽELIV - ČIHOŠŤ - SLAVKOVICE

Křemešník

Poutní kostel zasvěcený Nejsvětější Trojici je jednoduchá stavba s půdorysem jetelového lístku. Zajímavostí je trojboký hlavní oltář pod kupolí křížení. Tato symbolika vyjadřuje tajemství jednoty Boha ve třech osobách.

Želiv

Na soutoku řeky Želivky s Trnávkou již po mnoho staletí stojí starobylý želivský klášter. Založen byl v r. 1139. Komunita premonstrátů přišla  na jaře r. 1149, vedena bl. Gotšalkem.

V r. 1950 byl klášter komunisty zrušen,. V klášteře byl zřízen internační tábor pro režimu nepohodlné kněze a řeholníky (internační tábor – vězení bez rozsudku). Od r. 1957 až do r. 1992 byla v klášteře psychiatrická léčebna. Řeholní komunita se mohla do části kláštera vrátit v květnu r. 1991.

Číhošť

11.12. 1949 pozorovalo devatenáct farníků v číhošťském kostele Nanebevzetí Panny Marie nenadálé pohyby oltářního kříže, který se vychyloval o celých 45°. Pohyby křížku se opakovaly ještě několik dalších dnů.

 Onen nevysvětlitelný "zázrak " byl tehdejší StB podsunut zdejšímu faráři Josefu T o u f a r o v i (nar. 14.7. 1902 v Arnolci u Jihlavy). Byl 28. ledna 1950 zatčen příslušníky Státní bezpečnosti a mučen. Měl být přinucen k doznání, že při mši manipuloval s křížkem na oltáři. Josef Toufar se n e p ř i z n a l a zemřel 25. února 1950 ve věku osmačtyřiceti let. Byl pochován do společného hrobu v Praze Ďáblicích.